Kontakt


Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar!

Peter Hinderoth, Malmö Mäss-Service
Monterbyggnation och monterservice
(matta, vägg, el, godshantering m.m.)
peter@mass-service.se
+46 (0)40 306704

Anna Weilemar, BraMässor
Koordinator och marknadsansvarig
anna.weilemar@bramassor.se
+46(0)739 581353

Björn Delin, BraMässor
Projektansvarig
bjorn.delin@bramassor.se
+46(0)723 111315