Hallskiss


Här kommer vi snart lägga upp hallskissen för Möbelmässan Göteborg 2019.