Hallskiss


Klicka här för den senaste versionen av hallskissen för Möbelmässan Göteborg 2019.
Hallskiss per den 4 juli 2019. Med reservation för ev. ändringar och uppdateringar.