Hallskiss


Klicka här för den senaste versionen av hallskissen för Möbelmässan Göteborg 2020.
Hallskiss per den 17 oktober 2019. Med reservation för ev. ändringar och uppdateringar.