Kontakt


Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar!

Anna Weilemar, BraMässor
Koordinator och marknadsansvarig
anna.weilemar@bramassor.se
+46(0)739 581353

Bo Magnusson, BraMässor
Projektansvarig
bo.magnusson@bramassor.se
+46(0)703 32 33 90