Hallskiss


Klicka här för den senaste versionen av hallskissen för Möbelmässan Göteborg 2020.
Hallskiss per den 26 maj 2020. Med reservation för ev. ändringar och uppdateringar.