Inför Möbelmässan: snart vänder det uppåt igen för möbelbranschen!

 Marie-Louise-Sigemalm-VD-branschorganisationen- FMIMöbelbranschen har länge kämpat med ett kärvt konjunkturläge. Men färska siffror från HUI pekar på en snar vändning: Försäljningen av möbler och heminredning väntas öka med 4,5% 2025.
– Fantastiskt roligt! Min bedömning är att det finns goda förutsättningar för att försäljningen kan börja ta fart redan i höst, säger Marie-Louise Sigemalm, VD på branschorganisationen FMI.

De glädjande beskeden kommer precis lagom till branschens stora mötesplats, Möbelmässan Göteborg, 16–18 september på Svenska Mässan.

– Jag märker en växande framtidstro hos våra medlemmar och många av dem tänker besöka mässan, säger Marie-Louise Sigemalm, VD på FMI, Färg Möbler & Interiör, branschorganisation för möbel-och heminredningshandeln.

Ökad tillväxt i ny prognos

I juni höjde analysinstitutet HUI Research, ägt av Svensk Handel, sin prognos för möbel- och heminredningshandelns tillväxt nästa år: från 4 till 4,5 procent, mätt i löpande priser jämfört med 2024.

– Man räknar med att hushållen åter börjar investera i kapitaltunga möbler under 2025, konstaterar Marie-Louise.
Själv tror hon att lyftet för möbelhandeln kan komma ännu tidigare:

– Vi ser redan hur konjunkturen sakta börjar återhämtar sig, de värsta kostnadsökningarna ligger bakom oss. Nu ökar också hushållens disponibla inkomst, i takt med dämpad inflation och räntesänkningar.

Köputrymmet ökar

Riksbanken aviserar ytterligare två till tre sänkningar av styrräntan i höst.

– Det betyder mycket, speciellt för dem som bor i högt belånade bostäder. Konsumenter får mer att handla för, helt enkelt. Samtidigt börjar bostadsmarknaden röra sig, vilket är jätteviktigt för möbelbranschen.

– Sammantaget är utvecklingen positiv och min bedömning är att möbelhandeln lär märka effekten av det redan i höst, menar Marie-Louise.

“Vi ses på mässan”

De positiva signalerna stimulerar företagen att satsa, ses och synas. Marie-Louise Sigemalm tror att det kommer att avspeglas på Möbelmässan Göteborg, som i år har över 80 utställare inbokade, fler än någonsin.

– Vi väntar oss en bred uppslutning även på besökarsidan. Alla jag pratar med säger “vi ses på mässan”!
FMI, som bland annat ger sina medlemmar juridisk rådgivning och hjälper dem i kontakter med myndigheter, är själva återkommande utställare. På årets mässa vill man informera om viktiga framtidsfrågor.

– Det händer väldigt mycket inom EU som även påverkar vår bransch, tuffare lagkrav väntas på flera områden. Det är jätteviktigt för alla att hänga med i utvecklingen, inte minst när det gäller frågor kring köpvillkor, prissättning och hållbarhet.

Uppmanar till medvetna val

Marie-Louise menar att möbelföretagen måste börja sätta sig in i hållbarhetsfrågorna och göra fler medvetna val, i allt från inköp till logistik.

– Man måste börja arbeta med olika frågor kring hållbarhet, oavsett om man är ett litet eller stort företag, understryker hon.
FMI har i flera år arbetat målinriktat med kemikaliefrågorna och förebyggande åtgärder för att medlemsföretagen inte ska köpa in varor som innehåller farliga och förbjudna ämnen.

– Att ha kontroll över kemikalieinnehållet i inköpta varor gynnar såväl konsumenter som det egna varumärket och miljön, framhåller Marie-Louise.

– På samma sätt måste vi alla hjälpas åt för att uppnå EU:s klimatmål. Till exempel genom att vara noga med val av material.

Läs mer om Möbelmässan